CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD
Workplace Road Safety Services delivered by the TTC Group

Mynd i wefan Gwasanaethau Diogelwch yn y Gweithle ac ar y Ffyrdd

Gwasanaethau Diogelwch yn y Gweithle ac ar y Ffyrdd

Mae Grŵp TTC yn cyflwyno cyrsiau wedi’u cyfeirio gan yr heddlu a’r llysoedd gan gynnwys ymwybyddiaeth cyflymder a chyrsiau adsedfydlu yfed a gyrru; ond i fynychu un o’r cyrsiau hyn mae’n rhaid eich bod wedi eich cyfeirio gan yr heddlu neu’r llysoedd. Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu dylunio a’u cyflwyno yn benodol i wella ymddygiad yn ymwneud â gyrru ar ôl trosedd gyrru; ond mae llawer o fusnesau a chyrff yn cydnabod pa mor bwsig yw lleihau risg yn y gweithle ac ar y ffyrdd, drwy fuddsoddi yn DriverProtect TTC.

Driver Protect yw gwasanaeth wedi ei reoli TTC sy’n ymroddedig i leihau risg yn y gweithle ac ar y ffyrdd a gwella perfformiad gyrru o fewn busnesau a chyrff.

Mae busnesau a chyrff yn dewis gweithio gyda TTC am nid yn unig y maent yn cydnabod gwerth adnodd arbenigol i reoli’r risg gyrrwr yn y gweithle, ond hefyd y fantais o weithio mewn corff sy’n gallu eu helpu i liniaru’r risgau drwy gyflwyno asesiadau gyrru a hyfforddiant.

Mae TTC yn annog busnesau a chyrff i fod yn rhagweithiol wrth reoli diogelwch gweithle ac ar y ffyrdd, yn hytrach nag aros am ddamwain ffordd fydd yn cael effaith andwyol a difrifol ar y busnes.

I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau TTC diogelwch yn a gweithle ac ar y ffyrdd gan gynnwys TTTC DriverProtect cliciwch yma neu ffoniwch 03330 113 113.

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN