Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Sy'n Ein Gyrru Ni

Ar hyn o bryd, mae’r cwrs Beth Sy’n Ein Gyrru Ni? yn rhan o gynllun peilot y mae TTC yn ei gynnig ar ran yr Heddlu. Mae TTC yn darparu cyrsiau Beth Sy’n Ein Gyrru Ni? mewn 22 lleoliad ar draws Awdurdodau Heddlu Avon a Gwlad yr Haf, Cymbria, Dyfnaint a Chernyw, Dyrham, Gogledd Cymru, Gogledd Swydd Efrog, De Swydd Efrog, Gorllewin Mersia a Gorllewin Canoldir Lloegr.

Mae’r cynllun Beth Sy’n Ein Gyrru Ni? wedi cael ei roi ar waith i roi’r rhyddid i Heddlu gynnig y cyfle i yrwyr sy’n cyflawni rhai troseddau traffig y ffyrdd fynychu cwrs fel dewis amgen i erlyniad posibl, neu ddirwy a phwyntiau cosb y system Cosb Benodedig.

Nod y cwrs yw cynhyrchu agweddau mwy diogel a chyfrifol tuag at yrru, ac mae’n ceisio cynyddu’r ysgogiad i yrru ag ystyriaeth i ddefnyddwyr eraill y ffordd.

Mae’r cwrs yn digwydd yr ystafell dosbarth ac mae’n cael ei gynnal mewn un sesiwn sy’n para oddeutu 3 ½ awr. Nid yw’r cwrs Beth Sy’n Ein Gyrru Ni? yn cynnwys unrhyw elfen ymarferol, ar y ffordd.

Diolch am ddewis mynychu eich cwrs Beth Sy’n Ein Gyrru Ni gyda TTC. Nid ydy’r cwrs yma ar gael i fwcio ar y ŵe. Galwch ein Canolfan Cyswllt ar 0330 024 1783 i siarad gyda aelod or tîm fydd yn hapus i’ch helpu.

Gallwch chi drefnu lle ar gwrs Beth Sy’n Ein Gyrru Ni? os bydd yr Heddlu wedi’ch cyfeirio yn unig, fodd bynnag os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwella eich gyrru chi, neu yrru eich gweithwyr, ewch i’n gwefan Diogelwch y Ffordd yn y Gweithle.