We use cookies to provide you with a better service. Click on "I agree" to close this or carry on browsing if you're happy with this (see privacy & cookies policy)
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cwrs Ymwybyddiaeth o Gyflymder 20mya

Nid yw’r Cwrs Ymwybyddiaeth o Gyflymder 20mya (NSAC20) ar gael yn genedlaethol; cynllun peilot ydyw sy’n gweithredu yn Avon a Gwlad yr Haf, Gwent, De Cymru a Gogledd Cymru ar hyn o bryd.

Mae TTC yn mynd ati i gefnogi’r cynllun peilot hwn trwy gynnig y Cyrsiau Ymwybyddiaeth o Gyflymder 20mya mewn 8 lleoliad ar draws Awdurdodau Heddlu Avon a Gwlad yr Haf, De Cymru, Gogledd Cymru a Gwent.

Yn wahanol i’r Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder, nod y cynllun hwn yw creu amgylcheddau mwy diogel ar gyfer defnyddwyr y ffordd sy’n agored i niwed a helpu i leihau’r cyflymder y bydd pobl yn gyrru arno mewn ardaloedd 20 mya trwy annog gyrwyr i addasu eu hagweddau tuag at gyflymder gormodol neu amhriodol.

Cwrs yn yr ystafell dosbarth yw’r Cwrs Ymwybyddiaeth o Gyflymder 20mya (NSAC20) sy’n cynnwys trafodaeth a chyflwyniad rhyngweithiol mewn awyrgylch hamddenol ac anffurfiol am bob agwedd ar yrru a rheoli cyflymder yn benodol. Nid yw’r cwrs hwn yn cynnwys unrhyw yrru.

Yn dilyn llwyddiant y Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder, cyflwynwyd y Cwrs Ymwybyddiaeth o Gyflymder 20mya i ganiatáu’r heddlu i gyfeirio modurwyr ar waelod y raddfa oryrru at addysg yn hytrach na’r System Cosb Benodedig. Mae gyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus ar ôl derbyn opsiwn i fynychu yn gwneud hynny fel dewis amgen i’r System Cosb Benodedig sef dirwy a phwyntiau cosb ar eu trwyddedau.

Bydd gyrwyr sy’n gyrru’n fwy cyflym na therfyn cyflymder 20mya rhwng 24 a 31 milltir yr awr ac sydd heb fynychu cwrs o fewn cyfnod 3 blynedd yn cael cynnig lle ar gwrs yn yr ardal lle cafodd y drosedd ei chyflawni neu mewn ardal lle mae’r cynllun peilot NSAC20 hefyd wedi cael ei fabwysiadu.