We use cookies to provide you with a better service. Click on "I agree" to close this or carry on browsing if you're happy with this (see privacy & cookies policy)
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cyrsiau Ymwybyddiaeth Gwregys Diogelwch

Mae heddlu Dyfnaint a Chernyw ynghyd â Grŵp TTC, ac mewn perthynas â’r Cynllun Gyrwyr Cenedlaethol Ail- hyfforddi Troseddwyr (NDORS), wedi datblygu cwrs Ymwybyddiaeth Gwregys Diogelwch i roi cyfle i’r gyrrwr gwblhau gweithdy addysgol fel dewis arall i ddirwy os ydynt wedi cael eu dal yn gyrru heb wisgo gwregys diogelwch.

Cwrs a cynhelir mewn dosbarth ( theory yn unig ) sy’n cymryd tua 90 munud i’w gwblhau yw’r Cwrs Gwregys Diogelwch. Mae cynnwys y cwrs a’i gyflwyniad wedi eu dylunio i addysgu ac esbonio pam ei bod yn bwysig i chi wisgo gwregys diogelwch.

Mae gwisgo gwregys diogelwch nid yn unig yn gallu achub eich bywyd chi ond hefyd bywyd teithwyr eraill a’r gyrrwr- yn arbennig os ydych yn eistedd yng nghefn y cerbyd. Nid oes esgus dros beidio â gwisgo un. Mewn gwrthdrawiad rydych chi’n ddwywaith yn debygol o farw os nad ydych yn gwisgo gwregys diogelwch.

Os cewch eich dal yn gyrru heb wregys diogelwch gan yr heddlu, rhoddir Rhybudd Cosb Benodedig a dirwy o £100 i chi. Os cewch eich erlyn y ddirwy fwyaf yw £500. Os ydych mewn ardal peilot awdurdod Dyfnaint a Chernyw efallai cewch chi eich gwahodd i fynychu Cwrs Gwregys Diogelwch fel dewis arall i dderbyn rhybudd cosb a dirwy.

Os ydych wedi eich cyfeirio am Gwrs Gwregys Diogelwch cliciwch yma i fwcio.