We use cookies to provide you with a better service. Click on "I agree" to close this or carry on browsing if you're happy with this (see privacy & cookies policy)
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gyrru Dros Newid

Mae TTC yn darparu’r cwrs Gyrru Dros Newid ar ran yr Awdurdodau Heddlu canlynol: Gorllewin Mersia; De Swydd Efrog; Avon a Gwlad yr Haf, Dyfnaint a Chernyw, Dyrham, Gogledd Cymru, Gogledd Swydd Efrog a Gorllewin Canoldir Lloegr. Mae’r cwrs ar gael mewn 22 lleoliad ar draws yr ardaloedd hyn. Os yw’r heddlu wedi’ch cyfeirio i gwrs Gyrru Dros Newid, cliciwch yma i weld y lleoliadau sydd ar gael, yr amseroedd ac i drefnu eich lle ar gwrs arlein.

Cafodd y cwrs Gyrru Dros Newid ei lansio yn 2012 gan Gymdeithas y Prif Swyddogion Heddlu (ACPO) dan y Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS). Cafodd ei gyflwyno i roi’r rhyddid i Heddlu gynnig y cyfle i yrwyr sy’n cyflawni rhai troseddau traffig y ffyrdd fynychu cwrs fel dewis amgen i erlyniad, neu ddirwy a phwyntiau cost y system Cosb Benodedig.

Nod y cwrs Gyrru Dros Newid y cynyddu ymwybyddiaeth gyrrwr o’i (h)arddull gyrru a’i berfformiad/pherfformiad gyrru unigol, sydd wedi arwain at y digwyddiad a ddaeth â’r gyrrwr i sylw’r Heddlu.

Ar hyn o bryd mae Gyrru Dros Newid yn gynllun peilot ac felly ar gael yn ardaloedd rhai awdurdodau heddlu yn unig.

Diolch am ddewis mynychu eich cwrs Cynllun Gwella Gyrwyr gyda TTC. Nid ydy’r cwrs yma ar gael i fwcio ar y ŵe. Galwch ein Canolfan Cyswllt ar 0330 024 1783 i siarad gyda aelod or tîm fydd yn hapus i’ch helpu.