We use cookies to provide you with a better service. Click on "I agree" to close this or carry on browsing if you're happy with this (see privacy & cookies policy)
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cynllun Effrogarwch Gyrwyr

Mae TTC yn darparu’r Cynllun Effrogarwch Gyrwyr Cenedlaethol i droseddwyr fel dewis amgen i erlyniad llys. Mae Cwrs Effrogarwch Gyrwyr Cenedlaethol (NDAC) TTC ar gael mewn mwy na 50 o leoliadau yn ardaloedd Awdurdod Heddlu Avon a Gwlad yr Haf, Cymbria, Dyfnaint a Chernyw, Dyrham, Gwent, De Cymru, Gogledd Cymru, Gogledd Swydd Efrog, yr Alban, De Swydd Efrog, Gorllewin Mersia a Gorllewin Canoldir Lloegr.

Mae’r Cynllun Effrogarwch Gyrwyr yn cael ei gynnig i rai gyrwyr y tybir eu bod wedi bod yn rhan o ddigwyddiadau ‘gyrru heb y gofal a sylw dyledus’. Efallai bod y digwyddiadau hyn yn cynnwys bod yn rhan o ddigwyddiad/gwrthdrawiad neu ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Cynhelir y cwrs dros un diwrnod, ac mae’n cynnwys pedair awr o theori ac oddeutu tair awr a hanner o hyfforddiant ymarferol ar y ffordd. Mae’r holl hyfforddiant yn cael ei gynnal gan Hyfforddwyr Dysgu Cymeradwy sydd wedi’u dethol a’u hyfforddi’n arbennig, ac mae rhai ohonynt yn meddu ar sgiliau arbenigol â cherbydau mwy.

Nodau ac amcanion y Cwrs Effrogarwch Gyrwyr yw, yn dilyn trosedd gyrru, helpu gyrwyr i archwilio eu hagweddau a chanfyddiadau tuag at yrru mwy diogel a nodi’r hyn sy’n eu rhoi mewn perygl. Erbyn diwedd y Cwrs Effrogarwch Gyrwyr byddwch chi’n ennill gwell dealltwriaeth o achosion a chanlyniadau gwrthdrawiadau i’ch helpu i wneud penderfyniadau gwell, mwy diogel wrth yrru.

I gwblhau’r cwrs hwn bydd angen i chi gael eich cyfeirio gan yr Heddlu, fodd bynnag mae TTC yn cynnig ystod lawn o gyrsiau hyfforddiant i yrwyr, ewch i’n gwefan Diogelwch y Ffordd i’r Gweithle i ddysgu mwy.

Diolch am ddewis mynychu eich cwrs Cynllun Effrogarwch Gyrwyr gyda TTC. Nid ydy’r cwrs yma ar gael i fwcio ar y ŵe. Galwch ein Canolfan Cyswllt ar 0330 024 1783 i siarad gyda aelod or tîm fydd yn hapus i’ch helpu.