CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD

Feedback

What our customers say about us

If you would like to offer positive feedback on a course you have recently attended please select the course from the list below:

Speed Awareness Course
National Driver Alertness Course
Drink Drive Course
RIDE Course

Feedback given may be used for the TTC website and partner publications. Unless we request otherwise no names or identities will be printed.


DROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN