CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cyrsiau Ymwybyddiaeth Gwregys Diogelwch

Mae heddlu Dyfnaint a Chernyw ynghyd â Grŵp TTC, ac mewn perthynas â’r Cynllun Gyrwyr Cenedlaethol Ail- hyfforddi Troseddwyr (NDORS), wedi datblygu cwrs Ymwybyddiaeth Gwregys Diogelwch i roi cyfle i’r gyrrwr gwblhau gweithdy addysgol fel dewis arall i ddirwy os ydynt wedi cael eu dal yn gyrru heb wisgo gwregys diogelwch.

Cwrs a cynhelir mewn dosbarth ( theory yn unig ) sy’n cymryd tua 90 munud i’w gwblhau yw’r Cwrs Gwregys Diogelwch. Mae cynnwys y cwrs a’i gyflwyniad wedi eu dylunio i addysgu ac esbonio pam ei bod yn bwysig i chi wisgo gwregys diogelwch.

Mae gwisgo gwregys diogelwch nid yn unig yn gallu achub eich bywyd chi ond hefyd bywyd teithwyr eraill a’r gyrrwr- yn arbennig os ydych yn eistedd yng nghefn y cerbyd. Nid oes esgus dros beidio â gwisgo un. Mewn gwrthdrawiad rydych chi’n ddwywaith yn debygol o farw os nad ydych yn gwisgo gwregys diogelwch.

Os cewch eich dal yn gyrru heb wregys diogelwch gan yr heddlu, rhoddir Rhybudd Cosb Benodedig a dirwy o £100 i chi. Os cewch eich erlyn y ddirwy fwyaf yw £500. Os ydych mewn ardal peilot awdurdod Dyfnaint a Chernyw efallai cewch chi eich gwahodd i fynychu Cwrs Gwregys Diogelwch fel dewis arall i dderbyn rhybudd cosb a dirwy.

Os ydych wedi eich cyfeirio am Gwrs Gwregys Diogelwch cliciwch yma i fwcio.

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN