CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gyrru Dros Newid

Mae TTC yn darparu’r cwrs Gyrru Dros Newid ar ran yr Awdurdodau Heddlu canlynol: Gorllewin Mersia; De Swydd Efrog; Avon a Gwlad yr Haf, Dyfnaint a Chernyw, Dyrham, Gogledd Cymru, Gogledd Swydd Efrog a Gorllewin Canoldir Lloegr. Mae’r cwrs ar gael mewn 22 lleoliad ar draws yr ardaloedd hyn. Os yw’r heddlu wedi’ch cyfeirio i gwrs Gyrru Dros Newid, cliciwch yma i weld y lleoliadau sydd ar gael, yr amseroedd ac i drefnu eich lle ar gwrs arlein.

Cafodd y cwrs Gyrru Dros Newid ei lansio yn 2012 gan Gymdeithas y Prif Swyddogion Heddlu (ACPO) dan y Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS). Cafodd ei gyflwyno i roi’r rhyddid i Heddlu gynnig y cyfle i yrwyr sy’n cyflawni rhai troseddau traffig y ffyrdd fynychu cwrs fel dewis amgen i erlyniad, neu ddirwy a phwyntiau cost y system Cosb Benodedig.

Nod y cwrs Gyrru Dros Newid y cynyddu ymwybyddiaeth gyrrwr o’i (h)arddull gyrru a’i berfformiad/pherfformiad gyrru unigol, sydd wedi arwain at y digwyddiad a ddaeth â’r gyrrwr i sylw’r Heddlu.

Ar hyn o bryd mae Gyrru Dros Newid yn gynllun peilot ac felly ar gael yn ardaloedd rhai awdurdodau heddlu yn unig.

Diolch am ddewis mynychu eich cwrs Cynllun Gwella Gyrwyr gyda TTC. Nid ydy’r cwrs yma ar gael i fwcio ar y ŵe. Galwch ein Canolfan Cyswllt ar 0330 024 1783 i siarad gyda aelod or tîm fydd yn hapus i’ch helpu.

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN