CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cynllun Effrogarwch Gyrwyr

Mae TTC yn darparu’r Cynllun Effrogarwch Gyrwyr Cenedlaethol i droseddwyr fel dewis amgen i erlyniad llys. Mae Cwrs Effrogarwch Gyrwyr Cenedlaethol (NDAC) TTC ar gael mewn mwy na 50 o leoliadau yn ardaloedd Awdurdod Heddlu Avon a Gwlad yr Haf, Cymbria, Dyfnaint a Chernyw, Dyrham, Gwent, De Cymru, Gogledd Cymru, Gogledd Swydd Efrog, yr Alban, De Swydd Efrog, Gorllewin Mersia a Gorllewin Canoldir Lloegr.

Mae’r Cynllun Effrogarwch Gyrwyr yn cael ei gynnig i rai gyrwyr y tybir eu bod wedi bod yn rhan o ddigwyddiadau ‘gyrru heb y gofal a sylw dyledus’. Efallai bod y digwyddiadau hyn yn cynnwys bod yn rhan o ddigwyddiad/gwrthdrawiad neu ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Cynhelir y cwrs dros un diwrnod, ac mae’n cynnwys pedair awr o theori ac oddeutu tair awr a hanner o hyfforddiant ymarferol ar y ffordd. Mae’r holl hyfforddiant yn cael ei gynnal gan Hyfforddwyr Dysgu Cymeradwy sydd wedi’u dethol a’u hyfforddi’n arbennig, ac mae rhai ohonynt yn meddu ar sgiliau arbenigol â cherbydau mwy.

Nodau ac amcanion y Cwrs Effrogarwch Gyrwyr yw, yn dilyn trosedd gyrru, helpu gyrwyr i archwilio eu hagweddau a chanfyddiadau tuag at yrru mwy diogel a nodi’r hyn sy’n eu rhoi mewn perygl. Erbyn diwedd y Cwrs Effrogarwch Gyrwyr byddwch chi’n ennill gwell dealltwriaeth o achosion a chanlyniadau gwrthdrawiadau i’ch helpu i wneud penderfyniadau gwell, mwy diogel wrth yrru.

I gwblhau’r cwrs hwn bydd angen i chi gael eich cyfeirio gan yr Heddlu, fodd bynnag mae TTC yn cynnig ystod lawn o gyrsiau hyfforddiant i yrwyr, ewch i’n gwefan Diogelwch y Ffordd i’r Gweithle i ddysgu mwy.

Diolch am ddewis mynychu eich cwrs Cynllun Effrogarwch Gyrwyr gyda TTC. Nid ydy’r cwrs yma ar gael i fwcio ar y ŵe. Galwch ein Canolfan Cyswllt ar 0330 024 1783 i siarad gyda aelod or tîm fydd yn hapus i’ch helpu.

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN