CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD
Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Cynllun Dargyfeirio Alcohol

Cwrs wedi’i gyfeirio gan yr heddlu Cumbria sy’n cael ei gynnig dim ond yn Cumbria ar hyn o bryd yw’r­­­ Cynllun Dargyfeirio Alcohol. Mae TTC yn cefnogi’r fenter hon gan ein bod yn ymroddedig i weithio gyda’r heddlu i helpu lleihau lefel trosedd a ddylanwadir gan alcohol mewn ymgais i leihau cymaint â phosibl y risg i unigolion a’r cymuned ehangach.

Efallai y caiff troseddwyr sydd wedi derbyn tocyn Cosb Benodedig am un o’r troseddau a ganlyn:

  • Meddw ac Afreolus (Adran 91 Deddf Criminal Justice 1967)
  • Adran 5 Deddf Public Order (Adran 5 Deddf Public Order) lle oedd yfed dan sylw

y cyfle i fynychu a chwblhau cwrs 2 awr y Cynllun Dargyferio Alcohol. Mae TTC yn cyflwyno cyrsiau Dargyferio Alcohol ar draws Cumbria mewn canolfannau yn Barrow, Caerliwelydd a Workington.

Cyflwynwyd y cwrs Dargyferio Alcohol i roi’r disgresiwn i’r heddlu i gynnig i bobl sydd wedi cyflawni troseddau penodedig y cyfle i fynychu cwrs fel dewis arall i erlyniad posibl neu ddirwy o dan y system Cosb Benodedig.

Os yw’r troseddwr yn dewis y Cwrs Dargyferio Alcohol £45 fydd y cost, ond ar ôl iddo gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus ni chymerir unrhyw gamau pellach gan yr heddlu a hepgorir y Rhybudd Cosb Benodedig o £90 am Anhrefn.

Mae’r cwrs yn rhyngweithiol ac yn cael ei gynnal mewn awyrgylch ymlaciedig lle mae mynychwyr yn caffael deallltwriaeth o:

  • Effeithiau hirach tymor yfed
  • Risgau posbil i’w hunain ac eraill mewn sefyllfaoedd a ddylanwir gan alcohol
  • Unedau Alcohol
  • Sut i adnabod sefyllfaoedd risg

Mae’r cwrs yn cael ei gynnal mewn dosbarth ac yn digwydd mewn un sesiwn sy’n parhau am 2 awr.

Os ydych wedi eich cyfeirio gan yr heddlu am gwrs Dargyfeirio Alcohol cliciwch yma i fwcio’ch cwrs

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN