CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD

Bwcio Cwrs

Cyrsiau wedi’u cyfeirio gan yr heddlu

Grŵp TTC yw’r arbenigwr addysg a datblygu mwyaf blaenllaw yr DU. Rydym yn gweithio gyda busnesau a chyrff y sector cyhoeddus a phreifat sy’n cynabod pwysigrwydd gwella gwybodaeth bersonol a phrofesyionol, atebolrwydd a chyfrifoldeb

Fel rhan o’r cynllun ehangach hwn mae gan TTC arbenigedd heb ei ail mewn gweithio gyda’r llysoedd , Yr Heddlu ac Awdurdodau Lleol i gyflwyno cyrsiau ail-addysg a gyfeirwyd gan yr heddlu a’r llysoedd. Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu cyflwyno o dan nawdd Cynllun Gyrwyr y Llywodraeth Ailhyfforddi Troseddwyr Cenedlaethol (NDORS) fel dewis arall i fynd i’r llys ar ôl trosedd.

Nid yw’r cyrsiau hyn yn cael eu cynnig mewn pob amgylchiadau; mae’n rhaid i’r trosedd gyd-fynd â pharamedrau wedi’u gosod gan y Llywodraeth i fod yn gymwys. Dyna pam nad ydych yn gymwys yn awtomatig am Gwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder.

Mae’r Cynllun Ailhyfforddi Troseddwyr Cenedlaethol yn cael eu dylunio a chyflwyno i fod yn llawn gwybodaeth ac yn ddiddorol, ac i ganolbwytio ar newid ymddygiad. Amcan y cyrsiau a gyfeirwyd gan yr heddlu yw gwneud i’r gyrwyr gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd a’u heffaith posibl gan helpu’r gyrrwr i wneud penderfyniadau gwell a chyda mwy o wybodaeth yn y dyfodol.

Dim ond un o’r cyrsiau y gallwch ei fynychu os ydych wedi eich cyfeirio gan yr heddlu yn dilyn trosedd gyrru perthnasol, ond, fel darparwr blaenllaw hyfforddiant mae TTC yn cyflwyno ystod cyfan o gyrsiau diogelwch yn y gweithle ac ar y ffyrdd ar gyfer busnesau, cyrff, Awdurdodau Lleol, ysgolion a cholegau gyda nod o wella diogelwch ar y ffyrdd i bawb.  I gael mwy o wybodaeth am Diogelwch yn y Gweithle ar ar y ffyrdd ewch i’n gwefan.

Mae’r cyrsiau wedi’u cynnig gan TTC o dan y cynllun gyrwyr cenedlaethol ailhyfforddi troseddwyr (NDORS) yn cynnwys Ymwybyddiaeth Cyflymder Cenedlaethol, Ymwybyddiaeth Cyflymder 20mya, Beth sy’n ein gyrru ni, Gyrru dros Newid, Effrogarwch Gyrwyr, RIDE ( Profiad ymyrru a datblygu ar gyfer beicwyr) ac Ymwybyddiaeth Gwregys Diogelwch.The TTC Group, Improving communities on the road, in work and at home...


Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN