CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD

Andrew Strong

Chairman

Jim Kirkwood

CEO

Richard Boothroyd

Finance Director

Jenny Wynn

Graham Wynn OBE

Sharon Haynes

Director of Client Services

Maria Yates

Director of Balanceability

Jonathan Robertson

Service Delivery Manager

Nick Watson

Customer Service & Administration Manager

Mary de Villiers

HR Manager

Jo Baugh

Marketing Manager

Steph Davis

Contact Centre Manager

David Finney

Compliance Manager

Julie Fox

TTC Divisional Cycling Manager

Adrian Hide

Senior Consultant (Road Safety)

Matt Jewkes

Business Development Manager

Colin Pettener

Road Safety Consultant


DROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN