CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD

Pam ymuno â ni

Recriwtio’r pobl gorau gyda sgiliau ac ymddygiad cywir yw ein blaenoriaeth. Rydym yn falch o’r hyn rydym yn ei wneud a sut rydym yn ei wneud, a mae hyn yn ddyledus i’n tîmau talentog sy’n gweithio’n galed.

Mae datblygu ein cydweithwyr ac annog pobl i fod y gorau y gallan nhw fod yn bwysig iawn i ni. Fel corff ‘Investors in People Gold’ rydym yn cydnabod ein bod ni’n yr un cwch.

Bydd eich syniadau a’ch barn yn cael eu clywed a chewch chi lwyth o fanteision gan gynnwys cynllun arian gofal iechyd, yswiriant bywyd ( ar ôl cwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddianus) a discowntiau ar feiciau Raleigh.

Ein Prif Swyddfa

Lleoliad ein swyddfa yw Hadley Park East, Telford, sydd o fewn pellter cymudo hawdd o Wolverhampton a’r Amwythig, o fewn pellter hawdd i’w yrru o’r M54. Mae ein swyddfeydd yn olau ac eang, ac rydym yn darparu diodydd poeth ac oer am ddim ynghyd â maes parcio am ddim.

TTC Trainer

(Contract for Self-employed Services)

MORE

National Standards Cycle Instructor

(Contract for Self-employed Services)

MORE

TTC Group – Software Developers x 2

(Full TimePermanent)

MORE

Balanceability Instructor Trainer

(Full TimePermanent)

MORE

DROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN