CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD

Adran Drafnidiaeth
Penodir TTC gan yr adran Drafnidiaeth
ISO 9001
Rheoli Ansawdd (ardystiwyd gan BSI)
ISO14001
Rheoli Amgylcheddol
ISO 18001
Rheoli Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
ISO 27001
Rheoli Gwybodaeth a Diogelwch
Buddsoddwyr mewn Pobl
Aur
PAS 99
Systemau Rheoli Integredig
NDORS
Darparwr Penodedig Cwrs Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru
ISO 39001

DROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN