CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD

PAS 99
Systemau Rheoli Integredig
NDORS
Darparwr Penodedig Cwrs Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru
ISO 39001
Adran Drafnidiaeth
Penodir TTC gan yr adran Drafnidiaeth
ISO 9001
Rheoli Ansawdd (ardystiwyd gan BSI)
ISO14001
Rheoli Amgylcheddol
ISO 18001
Rheoli Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol
ISO 27001
Rheoli Gwybodaeth a Diogelwch
Buddsoddwyr mewn Pobl
Aur

DROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN