We use cookies to provide you with a better service. Click on "I agree" to close this or carry on browsing if you're happy with this (see privacy & cookies policy)
Learning and development services delivered by the TTC Group

Mynd i wefan Addysg & Datblygu

Addysg & Datblygu

Grŵp TTC yw’r arbenigwr addysg a datblygu mwyaf blaenllaw yr DU. Rydym yn gweithio gyda busnesau a chyrff y sector cyhoeddus a phreifat sy’n cynabod pwysigrwydd gwella gwybodaeth bersonol a phrofesyionol, atebolrwydd a chyfrifoldeb.

Rydym yn darparu’r hyfforddiant a’r offer i helpu datgloi’n llwyddiannus potensial unigolyn ac unigolion mewn tîm i sicrhau canlyniadau gwell ac effaith cadarnhaol ar ein cymunedau allan ac o fewn eich corff-  y rheswn felly pam mae ein rhaglenni yn cael eu cyflwyno i fwy na 50,000 o bobl bob blwyddyn.

Mae hyfforddiant addysg a datblygu ar gyfer ysgolion yn cynnwys K2P, cyfuniad unigryw o offer, gweithgareddau, videos cynorthwyol ar lein wedi’u dylunio i annog herio a gwella perfformiad hyd yn oed y myfyrwyr mwyaf heriol. I gael mwy o wybodaeth am K2P ewch i’n gwefan

Mae hyfforddiant Sgiliau ar gyfer Busnesau a chyrff yn cynnwys hyfforddiant cyfryngau, sgilau cyflwyno a chyrsiau cleientiaid. I gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau hyn cliciwch yma neu ffoniwch 03330 431 122.

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a phreifat i wella gwybodaeth bersonol a phrofesiynol, atebolrwydd a chyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a phreifat i wella gwybodaeth bersonol a phroffesiynol, atebolrwydd a chyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein hamcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech chi ymuno â thîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi Gwag