We use cookies to provide you with a better service. Click on "I agree" to close this or carry on browsing if you're happy with this (see privacy & cookies policy)

Cyfeiriad


TTC Group
Hadley Park East, Telford
Shropshire, TF1 6QJ
0330 024 1805

Rhwydweithio cymdeithasol


Rhannu profiadau a darganfod mwy am TTC gan ymuno â ni ar un o’n gwefanau cyfryngau cymdeithasol.


Trefniadau prosesu data

Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei warchod. Rydyn ni’n cymryd eich preifatrwydd o ddifri, ac ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol ond i weinyddu eich cyfrif, ac i ddarparu’r cynhyrchion a gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt.

Ar ben hynny efallai y byddwn ni’n cysylltu â chi ar y ffôn neu drwy e-bost neu bost gyda gwybodaeth ar nwyddau a gwasanaethau eraill a allai fod o ddiddordeb, neu yn gofyn am eich barn neu am eich sylwadau ar y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os cytunwch chi mae’n bosibl y rhown ni wybod i chi am newidiadau i’n gwasanaethau, ac yr anfonwn ni negeseuon a allai fod o ddiddordeb i chi.

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu dim ond gyda phobl awdurdodedig a chysylltiedig â TTC sydd yn helpu darparu’r cynnyrch neu wasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano.

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth y mae TTC yn ei chadw amdanoch chi. Hefyd gennych chi’r hawl i’ch gwybodaeth gael ei dileu neu ei chywiro.

Os oes gennych gwestiwn ynghylch eich data ‘cliciwch yma’ os gwelwch yn dda neu, fel arall, cysylltwch â ni ar 0330 024 1805 neu ysgrifennwch at ‘Y Swyddog Diogelu Gwybodaeth/The Data Protection Officer, TTC Group, Hadley Park East, Telford TF1 6QJ

Am wybodaeth bellach ar bolisi preifatrwydd Grŵp TTC gweler - http://www.ttc-uk.com/aboutus/#privacy


Ymholiadau E-bost

  • We aim to answer all queries within 24 business hours.

Sylwer: Am resymau diogelwch peidiwch â chynnwys manylion eich banc neu gerdyn yn y neges hon.

Opening Times


Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Saturday 08:30 - 16:00
Sunday Closed

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a phreifat i wella gwybodaeth bersonol a phroffesiynol, atebolrwydd a chyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein hamcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech chi ymuno â thîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi Gwag-->