We use cookies to provide you with a better service. Click on "I agree" to close this or carry on browsing if you're happy with this (see privacy & cookies policy)
Contact Centre Services delivered by the TTC Group

Mynd i wefan Gwasanaethau Canolfan Gyswllt

Gwasanaethau Canolfan Gyswllt

Fel darparwr mwyaf blaenllaw cyrsiau gyrru wedi’u cyfeirio gan yr heddlu a llysoedd yn yr DU, mae TTC wedi datblygu gwasanaethau canolfan gyswllt rhagorol, wedi eu cefnogi gan system TG o’r radd flaenaf, i reoli’n rhwydd eu miloedd o drefniadau cwrs ac ymholiadau. Mae mynychwyr cwrs yn gallu bwcio ar lein neu drwy’r ganolfan gyswllt TTC lle staff hyfforddedig yn delio ag ymholiadau â threfniadau mewn modd effeithlon a phroffesiynol.

Mae TTC bellach yn cynnig yr arbenigedd hwn i gleientiaid allanol yn y sector cyhoeddus a phreifat, gan ddarparu atebion hyfforddi i wella seilwaith presennol yn ogystal â chynnig ateb canolfan gyswllt allanol a reolir yn llwyr.

I ddysgu mwy am Wasanaethau Canolfan Gyswllt TTC cliciwch yma neu ffoniwch 0330 024 5540.

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a phreifat i wella gwybodaeth bersonol a phroffesiynol, atebolrwydd a chyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein hamcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech chi ymuno â thîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi Gwag