CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD

TTC IMPORTANT INFORMATION:


Please note, that from Friday 27th April to Sunday 29th April, that the A4174 ring road by the Bromley Heath Viaduct will be closed in both directions from Wick Wick to Hambrook.

This is expected to create several delays and result in diversions.

With this in mind, please allow extra time to your journey for all Bristol Filton courses to ensure that you arrive in plenty of time.Bwcio Cwrs


Eisoes wedi bwcio? Mewngofnodwch eto yma…


Ymwybyddiaeth
Cyflymder
Cynllun
Effrogarwch
Gyrwyr
Addysgu Gyrwyr dan Ddylanwad Alcohol
Dargyfeirio Alcohol
Beth Sy’n Ein Gyrru Ni
Cwrs Ymwybyddiaeth Gwregys Diogelwch
Ymwybyddiaeth
Cyflymder 20
National Motorway
Awareness Course

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN