CYRSIAU WEDI’U CYFEIRIO GAN YR HEDDLU NEU’R LLYSOEDD

TTC IMPORTANT INFORMATION:


Please note we are experiencing very high call volumes. We strongly recommend that you book your course online or try calling again later. We apologise for any inconvenience caused.

'MTV Crashes Plymouth' event will be taking place on the 27th and 28th July 2017. This means that many roads may be subject to road closures and lengthy delays. Please allow extra time for the journey to your course during this time.

There will be some long-term roadwork's in place on the Avon Ring Road, close to The Holiday Inn Filton, from the 22nd July 2017 for a duration of approximately 54 weeks. Please allow extra time for the journey to your course during this time.Bwcio Cwrs


Eisoes wedi bwcio? Mewngofnodwch eto yma…


Ymwybyddiaeth
Cyflymder
Cynllun
Effrogarwch
Gyrwyr
Addysgu Gyrwyr dan Ddylanwad Alcohol
Dargyfeirio Alcohol
Beth Sy’n Ein Gyrru Ni
Cwrs Ymwybyddiaeth Gwregys Diogelwch
Ymwybyddiaeth
Cyflymder 20
National Motorway
Speed Awareness Course

Grŵp TTC yw’r cwmni mwyaf blaenllaw addysgu a datblygu yn y DU. Rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus a preifat i wella gwybodaeth personol a profesiynol,atebolrwydd a cyfrifoldeb. Mae gallu a gwasanaethau TTC yn cael eu gyrru gan ofynion busnesau ac drwy ein amcan cymdeithasol ehangach i wella iechyd a lles.

Mwy o Fanylion Amdanom Ni


Mae tîm TTC yn gyfansoddedig o bobl o gefndiroedd, profidau ac cryfderau gwahanol, darganfyddwch fwy am gyfarwyddwyr TTC ac y tîm rheoli.

Cwrdd a’n Pobl


Mae Achrediadau a Dyfarniadau Grŵp TTC yn cynnwys ISO 9001 (Rheolaeth Ansawdd), ISO 14001 (Rheolaeth Amgylchedd), Buddsoddwyr mewn Pobl (Aur) ac Investors in Excellence i enwi rhai.

Edrychwch ar ein Achrediadau


Mae Grŵp TTC yn ymroddedig i ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo’n werthfawr ac yn cael eu parchu. Os hoffech’i ymuno a tîm TTC cymerwch olwg ar ein swyddi gwag a gyrrwch eich CV.

Swyddi GwagDROS
20+
MLYNEDD
O BROFIAD
1.3M
O ORIAU HYFFORDDI HOURS
YN CAEL EU CYFLWYNO
BOB BLWYDDYN
YN FLYNYDDOL MAE DROS
330,000
O GLEIANTIAID YN
DERBYN HYFFORDDIANT
200+
O LEOLIADAU
HYFFORDDIANT
AR DRAWS PRYDAIN